“SHERO”剧组出国取景 白薇秀难舍家人!

8频道新剧“SHERO”正在拍摄中,主要演员白薇秀、陈罗密欧、黄思恬、张奕恺和郑颖随剧组远赴澳大利亚堪培拉取景。

相关标签
 • SHERO
 • 戚玉武
 • qi yu wu
 • 白薇秀
 • 郑颖
 • Joanne Peh
 • Tay Ying
 • 张奕恺
 • Nick Teo
 • 黄思恬
 • Carrie Wong
 • 陈罗密欧
 • Romeo Tan
 • 你可能会感兴趣 You may also like

  广告

  广告